RADIOAMATÉRSKÝ PROVOZ

| DXing | CONTESTing | TELEGRAPHY | | SSTV |
OK2MTV
ITU: 28
CQ: 15
JN99BS
HOSDX-ing
S tímto výrazem se asi každý radioamatér již setkal. Význam by se dal obecně vyložit jako práce na pradioamaterských pásmech za účelem navázání spojení v co největší vzdálenosti s protistanicí nebo navázání spojení se "vzácnou" stanicí např. z lokality, kde je radioamatérské vysílání velice sporadické a získání QSL lístků za tato "daleká" či "vzácná" spojení.


Předpověď podmínek šíření
Pro provoz na pásmech a DX-ing předně je potřeba pásma sledovat a získat přehled o podmínkách šíření rádiových vln. K tomuto mohou dopomoci také informace z internetu, kde se uvádějí hodnoty slunečního toku a geomagnetického pole a také programy, které dovedou z těch to hodnot vykreslit grafy či přímo zakreslit do mapy informace o oblastech a podmínkách šíření rádiových vln do nich.
Jedním z těchto programů je i program HFprop od G4ILO, který pěknou formou zobrazuje dosažitelné oblasti podle pásma, výkonu, lokace a aktuálních informací o o slun. toku a geom. pole. Dovede také pěkně v reálném čase zobrazit provoz aktuálního majáku IARU.

INFORMACE O PROGRAMU HFPROP OD G4ILO |HFPropQSL-ing - potvrzování spojení

Jedna radost jest provedené spojení  s protistanicí. Druhá radost se obvykle dostavuje až později, a to až k nám dorazí potvrzení ve formě QSL lístku od protistanice. Je mnoho typů a vzhledů lístků, někdo je vypisuje ručně, jinému je vytiskne přímo staniční deník. Já používám program BV QSL Management and Label Printing od DF3CB, který umožňuje návrh svého vzhledu lístku, vložení údajů a následný tisk. Data se do tohoto programu importují ve formátu ADIF z deníku. Program dokáže také pracovat s databází QSL manažerů.

INFORMACE O PROGRAMU BV |


R S T  -  Readability, Strenght, Tone
Systém předávání informací o přijímaném signálu "report" se ustálil na zavedeném pravidlu u fone provozu na RS - čitelnost a síla signálu a u telegrafie na RST - čitelnost, síla a tón. RST je důležitá informace předávaná při spojení mezi dvěmi stanicemi a její výpovědní hodnota je veliká. Je doporučeno předávat pravdivou informaci o přijímaném signálu, ikdyž v závodech se vzhledem k rychlosti navazovaných spojení předává jednotný RST 599 pro telegrafii a RS 59 pro fone.
Čitelnost posuzujeme uchem podle kvality signálu a vlivu rušivých vlivů na signál. Síla je odečtena zpravisla z měřidla síly signálu na radiostanici. Tón je taktéž posuzován uchem a bere se ohled na kvalitu značek.
Na základě přijatého kódu RST můžeme zjistit změny v podmínkách šíření, ale také např. nemilosrdnou pravdu o tom, že na našem zařízení vznikla nějaká závada.R - čitelnost S - síla T - tón
1 zcela nečitelné signál na hranici slyšitelnosti mimořádně hrubý syčivý tón
2 občas čitelné velmi slabý signál hrubý tón střídavého proudu
3 s obtížemi čitelné slabý signál tón střídavého proudu slabě zaznívající
4 čitelné přijatelný signál tón střídavého proudu se záznějem
5 dokonale čitelné téměř dobrý signál tón zázněje se silnou modulací střídavým proudem
6   dobrý signál tón zázněje s modulací střídavého proudu
7   středně silný signál skoro čistý tón se slabou střídavou složkou
8   silný signál čistý tón s nepatrným nádechem střídavé složky
9   mimořádně silný signál zcela čistý tón
Hláskovací tabulka
Pro dokonalé předání informace je vhodné použít hláskování a to podle české hláskovací tabulky pro vnitrostátní spojení nebo podle mezinárodní hláskovací tabulky pro mezinárodní spojení.


PÍSMENA + VÝBĚR ČÍSLIC


A Adam Alpha [alfa]
B Božena Bravo [bravo]
C Cyril Charlie [čárlí]
D David Delta [delta]
E Emil Echo [ekou]
F František Foxtrot [foxtrot]
G Gustav Golf [golf]
H Helena Hotel [houtel]
I Ivan India [indja]
J Josef Juliett [džúljet]
K Karel Kilo [kilou]
L Ludvík Lima [lima]
M Marie Mike [majk]
N Neruda November [novembr]
O Otakar Oscar [oskr]
P Petr Papa [papa]
Q Quido Quebec [qubíbek]
R Rudolf Romeo [roumiou]
S Svatopluk Sierra [siera]
T Tomáš Tango [tengou]
U Urban Uniform [junyform]
V Václav Victor [viktr]
W Dvojité V Whisky [visky]
X Xaver X-ray [eksrej]
Y Ypsilon Yankee [jenky]
Z Zuzana Zulu [zulú]
Č Čeňek
Ď Ďablice
CH CHrudim
Ľ Ľubochňa
Ň Nina
Ř Řehoř
Š Šimon
Ť Ťěšnov
Ž Žofie
 
 
0 nula zero [zirou]
1 jedna one [van]
2 dvě two [tú]
3 tři three [fsree]
4 čtyři four [fór]
5 pět five [fajv]
6 šest six [six]
7 sedm seven [sevn]
8 osm eight [eit]
9 devět nine [najn]
10 deset ten [ten]
11 jedenáct eleven [ilevn]
12 dvanáct twelwe [tvelf]
15 patnáct fifteen [fiftýn]
20 dvacet twenty [tventy]
25 dvacetpět twenty-five [tventyfajv]
30 třicet thirty [dhty]
50 padesát fifty [fifty]
100 sto hundred [handt]
150 stopadesát one-hundred and fifty
200 dvěstě two-hundred
250 dvěstěpadesát two-hundred and fifty
500 pětset five-hundred
1000 tisíc thousand [tausnd]
Další prográmky - pomocníci pro DX-ing?
VOX recorder. Prográmek od Nina IZ9BLY, který umí nahrávat přítomný signál na vstupu. Při pauze či mezeře ve vysílání udělá pomlku, ale jinak nahrává celou realci do jediného souboru. Nahrávání se spíná automaticky přítomností signálu - vox, není nutné program nějak hlídat. Vhodná utilitka pro ty, kdo si chtějí uchovat záznam protistanice či jiného vysílače.
Sun Clock. Efektní spořič obrazovky se zobrazením mapy světa s časovými pásmy, polohy slunce a měsíce a ukazatelem lokálního času a UTC.  Moc líbivé a užitečné...
spořič obrazovky SUNCLOCK
| DXing | CONTESTing | TELEGRAPHY | | SSTV |